Keynote sprekers

Danny Frietman
Jos Lindhout
Robert Mekking
Asher Lake
Randall van Poelvoorde
Alle sprekers

Programma


Programmaschema


08.30 uur Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

09.10 uur

09.15 uur
Opening door dagvoorzitter - Danny Frietman

09.30 uur

10.10 uur

10.50 uur Pauze en bezoek informatiemarkt

12.00 uur Wisselen van zaal

12.45 uur Lunch en bezoek informatiemarkt

14.00 uur


14.55 uur

15.35 uur Pauze en bezoek informatiemarkt


16.40 uur

16.55 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel


Softbot Award

Tijdens het congres Robotisering in de Overheid wordt dit jaar de Softbot Award 2020 uitgereikt aan de beste implementatie van een software robot binnen een overheidsorganisatie.

Voorafgaand aan het congres zullen de genomineerden bekend worden gemaakt. Tijdens het congres zullen zij in een korte (video-) pitch hun implementatie aan u tonen. Het publiek zal daarna bepalen wie dit jaar de Softbot Award krijgt uitgereikt.

Wilt u een organisatie nomineren voor deze award? Meld uw Softbot dan hier aan!

Deadline voor het aanmelden: vrijdag 2 oktober


Thema Robotisering in de Overheid

Ontwikkelingen en toepassingen van artificiële intelligentie, machine learning en robotisering zijn sinds enkele jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Onduidelijk is nog wat de precieze impact gaat zijn op mens en werk, maar zeker is dat onze manier van werken ingrijpend gaat veranderen. In de transformatie naar (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisaties zijn innovaties in het vakgebied van robotisering en AI onontkomelijk. Idealiter nemen ‘bots’ eenvoudige taken over, zodat werknemers zich op complexe zaken kunnen richten. Maar hoe bereid je je voor op deze ontwikkelingen, waarvan nog niet bekend is waar ze exact toe leiden? Hoe realiseer je een betere dienstverlening en datakwaliteit, maar lagere administratieve lasten? Hoe kun je maximaal waarde toevoegen maar blijf je in control? Hoe wegen we de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar? Welke invloed heeft het op de inrichting van je organisatie en de ambtenaren zelf?


Exclusief dagprogramma inclusief lunch

Het congres is voor & door iedereen die zich bezig houdt met strategie en besluitvorming  rondom robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht op Gemeentesecretarissen, Directeuren (Sociale Zaken, Bedrijfsvoering, Belastingen, Financiën), CIO’s, Informatie- en Innovatiemanagers en Bestuurders. Werkzaam in de centrale overheid, zoals Rijksoverheid, ministeries, inspecties en decentrale overheid, zoals gemeenten, provincies en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s en woningcorporaties.


6 redenen om erbij te zijn

Visie

Meer zicht en grip op robotisering, nu en in de toekomst

Topsprekers

Inspiratie van topsprekers met een eigen visie op robotisering

Het gesprek

In dialoog en in verbinding, tijdens het programma, pauzes en lunch

Inzichten

Ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen tijdens de praktijksessies

Beleving

Netwerken met vakgenoten en loskomen van de dagelijkse realiteit

Kennis

Helemaal up to date om opgedane kennis toe te passen in de praktijk

Participanten

Founding Partners

overzicht participanten

Nieuws

OVERZICHT NIEUWS

IMPRESSIE

ALLE IMPRESSIES

Algemeen


Doelgroep

Het congres is voor & door iedereen die zich bezig houdt met strategie en besluitvorming  rondom robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht op Gemeentesecretarissen, Directeuren (Sociale Zaken, Bedrijfsvoering, Belastingen, Financiën), CIO’s, Informatie- en Innovatiemanagers en Bestuurders. Werkzaam in de centrale overheid, zoals Rijksoverheid, ministeries, inspecties en decentrale overheid, zoals gemeenten, provincies en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s en woningcorporaties.


Kosten en voorwaarden

Kosten
Indien u werkzaam bent in de non-profit sector betaalt u slechts € 295,- excl. BTW. Elke tweede inschrijving van dezelfde non-profit organisatie ontvangt 50% korting en betaalt € 147,50!

Profit organisaties kunnen zich helaas niet aanmelden voor dit event. Voor vragen neem contact op met Christine Kwekkeboom.

Korting
Indien uw organisatie lid is van één van de vakbladen, portals of brancheverenigingen waarmee het congres Robotisering in de Overheid samenwerkt ontvangt u € 50,- korting (non-profit) op de deelnemeprijs. * Elke tweede inschrijving van dezelfde non-profit organisatie ontvangt 50% korting op het full fee tarief en betaalt € 147,50!
*niet geldig i.c.m. andere kortingen

Bevestiging van inschrijving
Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email. Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146204 of via christine@ckc-seminars.nl
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving. NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van Robotisering in de Overheid. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR.
Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (christine@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten.
Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd. Ook in geval van gratis deelname brengen wij € 50,- in rekening bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres. Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij u graag naar de website www.robotiseringindeoverheid.nl.
Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Datum en locatie

Robotisering in de Overheid vindt plaats op dinsdag 3 november 2020

Auditorium – Media Plaza – Jaarbeurs Utrecht
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht

De Jaarbeurs is goed bereikbaar per (elektrische) auto, openbaar vervoer en met de fiets. Klik hier voor meer informatie rondom de bereikbaarheid.

Parkeren
Er is ruim voldoende gelegenheid tot betaald parkeren rondom de Jaarbeurs. Klik hier voor meer informatie over parkeren. 

Trein
De Jaarbeurs ligt op 5 minuten lopen van Utrecht Centraal Station.


Corona protocol

Zorgeloos inschrijven en deelnemen
Tot op heden zal het jaarcongres Robotisering in de Overheid in fysieke vorm doorgang vinden op dinsdag 3 november in de Jaarbeurs te Utrecht. We volgen de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid en gespecialiseerde instanties zoals het RIVM en de GGD. In samenwerking met de locatie nemen we extra maatregelen op gebied van schoonmaak, aanwezigheid van handgel, te volgen looproutes, entree via meerdere ingangen etc. We hanteren een aangepaste capaciteit voor de zalen op basis van 1,5 meter afstand. Hieronder vindt u meer informatie over het corona protocol van de Jaarbeurs te Utrecht. T.z.t. worden alle partners, sprekers en deelnemers via de mail op de hoogte gesteld van de geldende maatregelen tijdens het jaarcongres Robotisering in de Overheid.

U kunt zich zorgeloos inschrijven voor en deelnemen aan onze congressen. Mocht u verhindert zijn of toch ziekteverschijnselen* vertonen, kunt u uiteraard kosteloos een collega in uw plaats laten gaan. Wij vragen u in dit geval contact met ons op te nemen.
*Wij adviseren bezoekers om geen congressen te bezoeken wanneer zij last hebben van verkoudheidsklachten of koorts, dan wel in de afgelopen twee weken in contact zijn geweest met personen met klachten.

Meer informatie over ons beleid rondom het COVID-19 virus vindt u hier.

Coronaprotocol de Jaarbeurs te Utrecht
Het jaarcongres Robotisering in de Overheid vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De Jaarbeurs heeft een coronaprotocol ontwikkeld rondom de nieuwe werkwijze, veiligheidsgaranties en organisatiemogelijkheden rondom congressen bij de Jaarbeurs. Door middel van dit protocol kunnen we veilig het jaarcongres organiseren. We zijn, samen met de jaarbeurs, al bezig met de voorbereidingen, om straks in de 1,5 meter maatschappij u veilig te kunnen ontvangen. Als sociaal dier verlangt de mens naar samenzijn en ontmoeten. Samen iets delen of ervaren. Maar in tijden als deze, verlangen wij boven alles ook naar veiligheid. Een gevoel van zekerheid en gemoedsrust, niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor kwetsbaren om ons heen.

Het is tijd om weer te ontmoeten, zij het op gepaste wijze. Hieronder worden een aantal aspecten van het protocol uitgelicht.

Extra hygiëne
In de horeca zijn er verschillende punten met desinfectiegel beschikbaar voor het gebruik door de aanwezigen. Alle contactoppervlakken (bureau/deurknoppen/liften etc.) worden meerdere keren per dag gereinigd en gedesinfecteerd. Toiletgroepen zijn slechts voor één persoon tegelijk beschikbaar. Dit wordt begeleid door de medewerkers van de Jaarbeurs. Ook zorgen zij gedurende de gehele dag voor extra schoonmaak.

Capaciteit
De Jaarbeurs heeft het maximale aantal bezoekers per zaal en horeca berekend. Met dit maximale aantal kunnen we te allen tijde de afstand van 1,5 meter behouden.

Verschillende ingangen en Routes
We gebruiken verschillende ingangen voor de zalen en maken brede wandelroutes, die elkaar niet kruisen. Deelnemers gebruiken één deur om de zaal binnen te gaan en een andere om te vertrekken. Zo kunnen we te allen tijde de afstand van 1,5 meter behouden.

Catering
De horecaruimte wordt opgedeelt in verschillende ruimtes met een maximum aantal deelnemers per ruimte. Elk gebied heeft een ander instappunt en heeft een eigen catering. Het eten is meestal per stuk verpakt en is verkrijgbaar als buffet. Drankjes zijn verkrijgbaar in wergwerpartikelen. Bij elk koffiepunt is er desinfectiegel beschikbaar. De Jaarbeurs heeft een ‘corona proef’ horeca arrangement gecreëerd dat voldoet aan de norm van minimaal contact en extra hygiëneregels.

Registratie
Om ervoor te zorgen dat de registratie van bezoekers, sprekers en sponsoren soepel verloopt, worden de badges ongeveer een week voor aanvang van het congres per post toegestuurd. Deze badge is uw toegangsbewijsen wordt voorzien van een barcode. Deze code moet worden gescand bij het betreden van de Jaarbeurs. U ontvangt ook andere praktische informatie over uw congresbezoek, zoals aanmeldtijd, uw entree en andere extra richtlijnen.

Als u uw badge niet op tijd heeft ontvangen, dient u minimaal één dag voor aanvang van het congres contact op te nemen met CKC Seminars. Hierdoor kunnen wij uw inschrijving controleren en toch een badge voor u regelen.

Aangezien we de badge voor het congres opsturen, is het belangrijk dat u zich op tijd aanmeld.

Ander congresmateriaal, zoals het programma, wordt ter beschikking gesteld op de congreslocatie. Dit gaat via een onbemand bureau, waar u uw eigen materiaal kunt ophalen.

T.z.t. worden alle partners, sprekers en deelnemers via de mail op de hoogte gesteld van de geldende maatregelen tijdens het jaarcongres Robotisering in de Overheid.


Mediakit

Download hier divers promotiemateriaal van het congres Robotisering in de Overheid.

Congreslogo in diverse formaten

 

Afbeeldingen t.b.v. social media (LinkedIn, Twitter, etc.)

 

Sprekersflyer (in JPEG en PDF)

 

 


Contact


Christine Kwekkeboom

Deelnemersadministratie
+31 (0)40 214 62 04
christine@ckc-seminars.nl


Angélica Willems

Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 03
linda@ckc-seminars.nl


Bram Beks

Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 07
bram@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


Overheids congresagenda CKC Seminars


KCC Congres

Het KCC Congres is al 11 jaar een uniek congres over klantcontact, dienstverlening, communicatie en participatie in overheidsorganisaties. Elk jaar komen 200 bezoekers bijeen voor een inspirerende bijdragen van top sprekers en het uitwisselen van praktijkverhalen.
Meer informatie en registratie.


HRM in de Overheid

HRM in de Overheid is het jaarcongres voor en door HR, directie/bestuur, teamleiders/-managers, adviseurs en medewerkers, implementatiemanagers, projectleiders en overheidsmanagers verantwoordelijk voor Personeel, Organisatie, Innovatie en Arbeid werkzaam in de overheid.
Meer informatie en registratie.


Informatieveiligheid in de Overheid

Sinds 2017 wordt het congres Informatieveiligheid in de Overheid georganiseerd: een congres op het gebied van informatieveiligheid binnen de overheid. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor verdere bewustwording en een succesvolle invoering van informatieveiligheid. Speciaal voor: CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s).
Meer informatie en registratie.


HRM in de Overheid België

HRM in de Overheid is, met jaarlijks 700 bezoekers, het congres over de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-trends en -beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen. Kennisoverdracht en kennisdeling staan centraal. Het congres wordt georganiseerd i.s.m. de Vlaamse overheid.
Meer informatie en registratie.

CKC Seminars organiseert congressen op het gebied van HR, IT, duurzaamheid, projectmanagement en marketing communicatie. Wij zijn onder andere werkzaam in de branches overheid, zorg, onderwijs en in België. Meer weten over ons congresportfolio? Neem dan een kijkje op onze website.


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen.

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.


Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres Robotisering in de Overheid en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN