IMPRESSIE

ALLE IMPRESSIES

Programma


Programma 2019


08.30 uur Ontvangst en registratie


09.20 uur
Opening dagvoorzitter - Bart van der Meij

09.30 uur


10.50 uur Pauze en bezoek expositie

11.30 uur
Praktijkcase Impact met robotisering: voorbij de hype - Martijn Groenewegen

12.05 uur
Praktijkcase De RPA journey van DJI - Frank de Jonge - Johan de Bruijn

12.40 uur Lunchpauze en bezoek expositie14.55 uur Pauze en bezoek expostie

15.15 uur
Praktijkcase Iedereen z’n eigen Wout - Harry Schrooten


16.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter en borrel op de expositie


Hoe haal je de robot uit de mens?

Ontwikkelingen en toepassingen van artificial intelligence, machine learning en robotisering zijn sinds enkele jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Onduidelijk is nog wat de precieze impact gaat zijn op mens en werk, maar zeker is dat onze manier van werken ingrijpend gaat veranderen. In de transformatie naar (meer) digitaal georiënteerde en wendbare overheidsorganisaties zijn innovaties rondom robotisering en AI onontkomelijk. Idealiter nemen ‘bots’ eenvoudige taken over, zodat werknemers zich op complexe zaken kunnen richten. Maar hoe bereid je je voor op deze ontwikkelingen, waarvan nog niet bekend is waar ze exact toe leiden? Hoe behoudt de overheid de controle als ze haar verantwoordelijkheid ‘delegeert’ aan computers? Hoe realiseer je betere dienstverlening en datakwaliteit maar lagere administratieve lasten? Wat betekent het voor de inrichting van organisaties en voor ambtenaren zelf?

Tijdens het jaarlijkse congres Robotisering in de Overheid worden visies en ervaringen gedeeld, zodat je optimaal voorbereid bent op veranderingen rondom artificial intelligence en robotisering.

Momenteel werkt CKC Seminars aan een inspirerend programma. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u een spreker voordragen, neem dan contact op met Jessica Verberne: jessicaverberne@ckc-seminars.nl


Exclusief dagprogramma inclusief lunch

Voor & door iedereen die zich bezighoudt met strategie en besluitvorming  rondom robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht op Gemeentesecretarissen, Directeuren (Sociale Zaken, Bedrijfsvoering, Belastingen, Financiën), CIO’s, Informatie- en Innovatiemanagers en Bestuurders.


SPREKERS 2019

Tony Bosma
Dick Dijkstra
Jan van Ginkel
Laura Koetzle
Bart van der Meij
Martijn Groenewegen
Frank de Jonge
Johan de Bruijn
Harry Schrooten
Maurits Houck
Carla Admiraal
Rachid Ben-Laouane
Ruud Tuithof
Overzicht Sprekers

Inspiratie

Meer achtergrondinformatie, filmpjes en demo’s zien over AI en RPA? Klik hier.

6 redenen om erbij te zijn

Visie

Meer zicht en grip op robotisering, nu en in de toekomst

Topsprekers

Inspiratie van topsprekers met een eigen visie op robotisering

Het gesprek

In dialoog en in verbinding, tijdens het programma, pauzes en lunch

Inzichten

Ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen tijdens de praktijksessies

Beleving

Netwerken met vakgenoten en loskomen van de dagelijkse realiteit

Kennis

Helemaal up to date om opgedane kennis toe te passen in de praktijk

PARTICIPANTEN 2019

Initiatief en Organisatie

Founding Partners

OVERZICHT PARTICIPANTEN

Nieuws

OVERZICHT NIEUWS

Algemeen


Doelgroep

Voor & door iedereen die zich bezig houdt met strategie en besluitvorming  rondom robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht op Gemeentesecretarissen, Directeuren (Sociale Zaken, Bedrijfsvoering, Belastingen, Financiën), CIO’s, Informatie- en Innovatiemanagers en Bestuurders.


Aanmelden, kosten en voorwaarden

Kosten en voorwaarden congres Robotisering in de Overheid

De bezoekers van het congres ‘Robotisering in de Overheid’ betalen € 295,-. lke tweede inschrijving (van het hetzelfde bedrijf / dezelfde instelling non-profit) ontvangt 50% korting en betaalt € 147,50!

Abonnees van vakbladen, nieuwsbrieven of portals of leden van brancheverenigingen waarmee het congres samenwerkt genieten een korting € 50,- en betalen € 245,- excl. BTW per persoon (non-profit).*
*niet geldig i.c.m. andere kortingen

Profit organisaties betalen € 695,- excl. BTW per persoon en komen niet in aanmerking voor kortingen.

Bevestiging van inschrijving

Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email. Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146202 of via eva@ckc-seminars.nl
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving. NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR.
Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (eva@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten.
Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd. Ook in geval van gratis deelname brengen wij € 50,- in rekening bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus.

Facturering en betaling

Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres. Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij u graag naar de website www.robotiseringindeoverheid.nl.
Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Datum en locatie

Robotisering in de Overheid vindt plaats op donderdag 23 mei in het Congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch

CONGRESCENTRUM 1931 TE ‘S-HERTOGENBOSCH
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch


Contact

Eva Verhappen
Congresondersteuner
+31 (0)40 214 62 02
eva@ckc-seminars.nl

Angélica Willems
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 16
angelica@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


ICT Congresagenda CKC Seminars

Digital Architecture Design Day

DADD is a community driven event that will reveal the best ways of putting strategy into practice for information intensive, medium to large sized ecosystems that deal with a complex environment. Our goal is achieving sustainable change and coherent solutions by exchanging visions from global thought leaders, best practices, learnings and ideas. DADD is a one day conference festival incl. evening program and walking dinner: playground of creativity, innovation and hands-on experiences. People come for the insight, but stay for the networking and fun!
More information and registration: www.digitalarchitecturedesignday.com
For more information and sponsorship options (including program contribution) at Angélica Willems: angelica@ckc-seminars.nl


Robotisering in de Overheid

Voor & door iedereen die zich bezig houdt met vraagstukken rondom robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht op CIO’s, Hoofd Belastingen, Informatiemanagers, bestuurders en directie.

6 redenen om erbij te zijn:

 • Visie; Meer zich en grip op robotisering, nu en in de toekomst
 • Topsprekers; Inspiratie van topsprekers met een eigen visie op robotisering
 • Het gesprek; In dialoog en in verbinding, tijdens het programma, pauzes en lunch
 • Inzichten; Ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen tijdens de praktijksessies
 • Beleving; Netwerken met vakgenoten en loskomen van de dagelijkse realiteit
 • Kennis; Helemaal up to date om opgedane kennis toe te passen in de praktijk

Meer informatie en aanmelden via: www.robotiseringindeoverheid.nl

Informeer voor de uitgebreide sponsormogelijkheden (inclusief programmabijdrage) bij Angélica Willems: angelica@ckc-seminars.nl


Het KCC Congres

Het KCC Congres is een uniek congres over klantcontact in de overheid. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een succesvolle inrichting van het KCC en daarmee een verbeterde, klantgerichte dienstverlening.

6 redenen om erbij te zijn:

 • Visie; Meer zicht en grip op klantcontact en dienstverlening, nu en in de toekomst
 • Topsprekers; Inspiratie van topsprekers over actuele vraagstukken in de overheid en bij woningcorporaties
 • Het gesprek; In dialoog en in verbinding, tijdens het programma, pauzes en lunch
 • Kennis; Laat u tijdens deze dag voeden met inspiratie en kennis om zo ook binnen uw organisatie beter klantcontact te realiseren
 • Inzichten; Ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen tijdens de praktijksessies
 • Beleving; Netwerken met vakgenoten en loskomen van de dagelijkse realiteit

Meer informatie: www.kcc-congres.nl Informeer voor de uitgebreide sponsormogelijkheden (inclusief programmabijdrage) bij Angélica Willems: angelica@ckc-seminars.nl


Informatieveiligheid in de Overheid

Het congres is specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een succesvolle invoering van informatieveiligheid. Speciaal voor CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (Rijk, lagere overheden, politie, ZBO’s).

6 redenen om erbij te zijn:

 • Visie; Meer zicht en grip op informatieveiligheid, nu en in de toekomst
 • Topsprekers; Inspiratie van topsprekers over bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid
 • Het gesprek; In dialoog en in verbinding, tijdens het programma, pauzes en lunch
 • Inzichten; Ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen tijdens de praktijksessies
 • Kennis; Laat u tijdens deze dag voeden met inspiratie en kennis om ze ook binnen uw organisatie betere informatieveiligheid te realiseren
 • Beleving; Netwerken met vakgenoten en loskomen van de dagelijkse realiteit

Meer informatie: www.informatieveiligheidindeoverheid.nl
Informeer voor de uitgebreide sponsormogelijkheden (inclusief programmabijdrage) bij Angélica Willems: angelica@ckc-seminars.nl


Test Automation Day

Test Automation Day is a key meeting place for Test Professionals and Executives from leading IT organizations. The event features an inspiring day of talks and workshops by international speakers focused on Test Automation Innovation. Learn more about innovative automated testing methods, technologies, strategies and tools. Besides world class keynotes, best practices, academic updates and workshops, we will organize a professional test tool lab to explore innovative tools & opportunities. Initiative and congres organization CKC Seminars More information: www.testautomationday.com


Kijk voor een volledig overzicht op: www.ckc-seminars.nl/congressen


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen.

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.


Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres Robotisering in de Overheid en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN